Feminine Empowerment & Embodiment Coach

Helen Light jobbar som Feminine Empowerment & Embodiment Coach. Till hennes Self Love Sister Circles kommer kvinnor av alla åldrar för att utforska hur självkärlek, sårbarhet och systerskap kan leda till ett större mod att följa sitt hjärta och förverkliga sina drömmar.

Helen tror precis som Dalai Lama’s citat från Vancouver Peace Summit 2009, att ‘The World will be saved by the Western woman’ – och att förändringen börjar när den moderna kvinnan återupptäcker och kultiverar det ledarskap som bygger på Feminina principer, i ett samhälle som länge värderat Maskulina egenskaper.