Shakti Yoga & Sensual Awakening for women med Helen Light & Mira Dakini

SHAKTI YOGA & SENSUAL AWAKENING FOR WOMEN 🌺 1-2 December 

Välkommen syster,

Till ett vackert weekend retreat på Mamita där vi utforskar Shakti Yoga - verktyg för att väcka vår inre livslust och sensualitet som kvinnor. Allt hållet i ett stöttande systerskap med fokus på att ständigt balansera personlig integritet med intimitet och sårbarhet. Att lära oss lyssna på och hedra vår egen livmoder och källa till livskraft.

Du blir guidad av Mira Malin Dakini - Feminine Embodiment vägledare och tantra yoga lärare med mer än 15 års erfarenhet. Med under helgen finns också kvinnocirkel facilitator Helen Light som håller Self Love Sister Circles på Mamita sedan två år.

Retreatet är öppet för alla kvinnor som vill fördjupa sig i förkroppsligad närvaro och välkomna mer njutning. Vägledning kommer att hållas på svenska eller engelska beroende på deltagare. 

Helgen kommer att innehålla:

• Shakti Yoga • Sensual Feminine Energy cultivation • Sacred Moon Cycles • Yoni Egg Initation • Organic Free Movement & Sound • Womb Meditations, Womb Dialoguing • Womb & Breast massage • Self care practices • Sisterhood Sharing Circles

TID:

Lördag, 10:00-17:00

Söndag, 10:00-16:00

PRIS & ANMÄLAN:

2300 SEK via Swish till: 0761009526

Märk: ’Shakti Yoga' 

För mer info följ Facebook sida ’Helen Light Women Circles’ och kontakta @helenlightlove via sociala medier eller mail helenlightcoach@gmail.com 

Begränsat antal kvinnor och anmälan snarast för att få plats. 

Från: 2018-12-01 10:00:00

Till: 2018-12-02 16:00:00