Porträttera ditt Autentiska Jag ❍ En unik möjlighet med Cristina Tscherning

Unna dig att porträttera ditt Autentiska Jag, inifrån och ut – en unik coaching-möjlighet med Cristina Tscherning

Cristina Tscherning är en erfaren och högt uppskattad coach och samtalsterapeut. Hon öppnar i höst upp för en helt ny sorts coaching och tar emot endast fem klienter.

❍ Kanske står du i en förändringsfas i ditt liv eller i din karriär, där du behöver verktyg och stöd i processen som du befinner dig i.

❍ Det är väldigt viktigt för dig att denna process präglas i största möjliga mån av ditt autentiska jag, och att dina talanger, din energi och ditt unika sätt att tänka får komma till sin fulla rätt i din framtid.

❍ Kanske längtar du efter en tydligare definition av din framtid och dig själv i den – både på den yrkesmässiga platsen, eller platsen i en särskild relation, eller livet i stort.

Du träffar Cristina under fem cachingtillfällen. Under dessa gånger tillsammans plockar hon fram dem verktyg som just Du behöver för att skina ditt autentiska ljus ur sin gedigna verktygslåda. Hon coachar dig att komma närmare din kärna, och ger dig stöd i hur du kan verka från den platsen.

Under det sista tillfället riggar hon upp en fotosession, där det som har fått hitta vägen inifrån och ut får komma med på bild och stötta dig på din väg vidare, ut i världen.

Du får flera kartor – en vägledande i ditt inre, och 25 bildkartor att stötta dig i det yttre.

Paket:

4 coachingtillfällen á 90 minuter

1 coaching/fotosession á 90 minuter

25 digitala bilder för fri användning

Pris: 9999kr (exkl moms)

Betalningen går att dela upp i två delar!

Vänta inte – boka Din plats genom att mejla cristina@mamitasthlm.se  och berätta om din längtan!

Från: 2019-09-01 00:00:00

Till: 2019-09-01 00:00:00