Autentiskt relaterande

Steg 1
Lär dig konsten att vara närvarande och skapa starkare relationer under en 2-dagars kurs i autentiskt relaterande.

Välkommen till en helgkurs för dig som vill bredda och fördjupa dina sociala färdigheter, som vill vara modig och testa nya saker i relation till andra – för att kunna skapa roligare, djupare och mer autentiska relationer!

Kursen kan också passa för dig som är yrkesverksam och önskar fördjupa dina egna sociala förmågor och ge förutsättningar till att skapa positiva och djupare relationer till dina kollegor och kunder/klienter.

Kursen börjar med en kortare genomgång av teorin bakom starka relationer och vilka faktorer som bör vara på plats för att kunna skapa kontakt. Trettio år av forskning visar att av alla saker som händer i relationer finns det ett ögonblick som sticker ut som det viktigaste; när en person gör något sårbart och uppfattar att den som lyssnar är lyhörd och svarar an på ett varmt sätt, så fördjupas relationen. Personen som varit sårbar känner större tillit och vågar vara ännu mer sårbar och öppen inför den andra. Under guidade övningar och lekar får du testa att vara modig och öppna upp lite mer och att lyssna och svara an på ett välvilligt sätt när någon annan gör något sårbart. Steg för steg bygger du upp din förmåga att vara medveten om vad som pågår i dig och den andra, att vara närvarande och att svara an på ett naturligt och autentiskt sätt. Övningarna är både roliga, intima och lärorika.

Deltagare som gått vår kurs delar ofta att de känner sig stärkta efteråt, att de har nya insikter om sig själva och andra samt att de fått verktyg att själva på ett mer aktivt sätt än tidigare har kunnat skapa djupare relationer. Kunskapen och erfarenheterna du får med dig kan du ta med dig in i alla dina relationer, vare sig det är med kollegor, med en partner, med familjemedlemmar eller vänner.
Ca 1 månad efter kursen ingår även ett uppföljningsmöte online.

Bland annat dessa färdigheter tränar vi på kursen:

 • Komma i kontakt med det som sker här och nu (medveten närvaro) - Se sina tankar som hypoteser om verkligheten snarare än sanningar
 • Komma i kontakt med våra känslor och träna på att sätta ord på dem
 • Ta ansvar för sina egna tankar och känslor - Svara an med välvilja
 • Vara nyfiken och öppen inför den andra - Komma i kontakt med och uttrycka behov.
 • Ge feedback & konflikthantering
 • Lägga märke till och fråga efter hur våra beteenden påverkar andra
 • Öppenhet & sårbarhet för att skapa tillit
  Övningarna sker 2 och 2, i mindre grupper och i helgrupp. ​


Efter genomgången kurs är vår målsättning att du ska:​

 • Känna dig mer i kontakt med det du upplever i stunden
 • Fått syn på dina styrkor gällande relationsskapande
 • Fått syn på hinder och rädslor
 • Fått konkreta verktyg och övningar som du kan börja använda med vänner eller partner
 • Fått en teoretisk och praktisk överblick över nycklarna bakom djupa relationer
 • Kommit i kontakt med dina värden gällande vänskapsrelationer


Psykologiska utgångspunkter vi kursledare har kunskap inom

 • Inlärningspsykologi
 • ACT Mindfulness
 • Polyvagal theory
 • Anknytningsteori
 • Somatic Experiencing/trauma ​


För vem är kursen? ​Kursen är för dig som vill bredda och djupa dina sociala färdigheter, som vill vara modig och testa nya saker i relation till andra för att kunna skapa ett roligare, djupare och mer autentiskt vänskapsliv. Kursen kan också passa för dig som är yrkesverksam och önskar fördjupa dina egna förmågor eller få djupare förståelse för att kunna stötta klienter. Kom med en partner, vän eller ensam.

KURSLEDARE Daniel Ek är legitimerad psykolog, organisationskonsult, författare och yogalärare med en bakgrund i vipassanatraditionen. Daniel jobbar främst med ACT, Acceptance and Commitment Therapy samt Functional Analytic Psychoterapy som är inriktad på medvetenhet i relationer. Daniel är medförfattare till en bok om hur man kan fördjupa vänskap som kommer ut 2021 via Natur & Kultur. Anders Eriksson arbetar som HR-konsult och meditationslärare och har sina huvudämnen inom kognitiv neurovetenskap, hälsopsykologi och coaching/motiverande samtal (MI) ifrån Göteborgs universitet och Skövde högskola. Han har varit särskilt intresserad av att integrera meditation / medvetenhetsträning i autentiskt relaterande i sina relationer som verktyg i att fördjupa närvaro och kontakt även till sig själv.
När? 3:e  - 4:e oktober 10:00 - 18:00
Pris: 3200kr

Anmäl dig här

Enklare fika ingår men inte mat. Lunch kan du antingen ta med och äta på plats eller gå till ett av flera matställen i närheten.